Palvelut

Kuntotarkastus

Insinööritoimisto tarkastaa asuinkiinteistösi ammattitaidolla asuntokaupan kuntosuoritusohjeen (KH 90-00394) mukaisesti. Asuntokaupan yhteydessä tehtävän kuntotarkastuksen tavoitteena on tuottaa puolueetonta tietoa asuntokaupan osapuolille rakennuksen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista, vaurio-, käyttöturvallisuus- ja terveysriskeistä sekä toimenpide-ehdotuksista. Kuntotarkastuksesta laaditaan aina kirjallinen raportti. Asiakas voi pyytää malliraportin nähtäväkseen ennen tilausta.

Asuntokaupan kuntotarkastuksessa käydään kohteesta läpi kaikki rakenteet, tilat ja rakennusosat suoritusohjeen mukaisessa laajuudessa. Kuntotarkastuksen hintaan sisältyvät nykyisin mahdollisiin riskirakenteisiin vaadittavat rakenneavaukset ja –mittaukset.

Rakennuksen ulkopuoli tarkastetaan rakenteiden iän ja pintapuolisen kunnon osalta. Rakennusta kosteudelta suojelevien rakenteiden ja rakennusosien olemassaolo ja ikä pyritään selvittämään (salaojat, perusmuurin vedeneristys, katto- ja pintavesien poisjohtaminen, vierustan kallistukset, vesikaton ja yläpohjan kunto jne.). Talotekniikka (vesilaitteet, lämmitys ja ilmanvaihto) havainnoidaan iän, eri rakennusajankohtien ja rakennustavan riskien osalta.

Kuntotarkastuksen perusajatus ei ole tarkastaa talo vertaillen sitä nykyisiin rakennus- ja turvallisuusmääräyksiin. Kuntotarkastuksessa saatetaan kuitenkin viitata nykyisiin rakennusmääräyksiin ja -ohjeisiin, koska niistä saadaan viitteitä siihen, mitä nykyisin pidetään rakennuksen kestävyyden ja turvallisuuden kannalta hyvänä rakennustapana.

Tilaajan toimintaohje (pdf)

Täytettävään alkuhaastattelulomakkeeseen (pdf)

Kosteusmittaukset

Kosteusmittaus suoritetaan yleensä osakehuoneiston kaupan yhteydessä asunnon märkätilojen kunnon ja korjaustarpeen selvittämiseksi. Kosteusmittaus voidaan suorittaa myös omakotitaloon, mikäli kokonaisvaltaista kuntotarkastusta ei nähdä tarpeelliseksi. Tavoitteena on selvittää, voiko ostaja käyttää märkätiloja edelleen normaalisti, vai onko ostajan syytä varautua remontteihin. Märkä- ja kosteisiin tiloihin kuuluvat yleisesti keittiö, wc-tilat, pesuhuone, sauna ja kodinhoitohuone. Pintakosteusmittaus suoritetaan pääsääntöisesti rakenteita avaamatta, tarvittaessa ja epäilyttävissä tapauksissa rakenteiden sisällä oleva kosteus tarkastetaan porareikämittauksella niin, ettei rakenteita tai vedeneristeitä vaurioiteta kohtuuttomasti.

Silmämääräisessä tarkastuksessa tutkitaan pintamateriaalien laatu ja kunto, lattian kallistukset sekä tarkastetaan vesikalusteiden toiminta ja lattiakaivon tiiveys. Lisäksi tarkastetaan ilmanvaihdon toiminta aistinvaraisesti. Tarkastuksesta laaditaan kirjallinen raportti.

Energiatodistukset

Insinööritoimisto Tarkastaa laatii energiatodistuksia lähinnä olemassa oleviin rakennuksiin.

Lisätietoa energiatodistuksesta

VALIKKO